Odborná vědecká a naučná literatura


Diference ve spotřebním chování mužů a žen. Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů

Diference ve spotřebním chování mužů a žen. Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů

Václav Stříteský

Rok vydání: 2015

Jazyk: česky