Odborná vědecká a naučná literatura


Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii

Anton Čiernik

2018

slovensky