Odborná vědecká a naučná literatura


Marketing Services. Opportunities and Limits of the Implementation in Czech Firms

Marketing Services. Opportunities and Limits of the Implementation in Czech Firms

Martina Juříková

Rok vydání: 2014

Jazyk: anglicky