Odborná vědecká a naučná literatura


Divadlo, filharmonie a studenti. Mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí

Divadlo, filharmonie a studenti. Mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí

Radim Bačuvčík

Rok vydání: 2008

Formát: 1 CD-ROM, 69 stran

Jazyk: česky

Prohlížet na slideshare.net

Katalogizace: 

Bačuvčík, Radim
   Divadlo, filharmonie a studenti : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí / Radim Bačuvčík. - 1. vyd. - Zlín : VeRBuM, 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-80-904273-0-3

316.7:658.8 * 658.8:005.52 * 378.011.3-052 * 316.7:061 * 316.72/.75-027.22 * 792 * 78 * (437.3) * (437.323)
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- Filharmonie Bohuslava Martinů
- Městské divadlo Zlín
- marketing kultury
- marketingový výzkum - Česko
- vysokoškolští studenti - Česko
- kulturní instituce a organizace - Česko
- kulturní život - Česko
- divadlo - Česko
- hudba - Česko
- Zlín (Česko)
- studie
- výzkumné zprávy

316.7 - Sociologie kultury. Kulturní život [1]