Odborná vědecká a naučná literatura


Nákupní chování obyvatel České republiky na trzích kulturních produktů 2008

Nákupní chování obyvatel České republiky na trzích kulturních produktů 2008

Radim Bačuvčík

Rok vydání: 2009

Formát: 1 CD-ROM, 389 stran

Jazyk: česky

Prohlížet na slideshare.net

Katalogizace: 

Bačuvčík, Radim
Nákupní chování obyvatel České republiky na trzích kulturních produktů 2008 [elektronický zdroj] / Radim Bačuvčík. - Zlín : VeRBuM, 2009. - 1 CD-ROM
ISBN 978-80-904273-1-0

338.4:316.74 * 316.7 * 394.1/.7 * 366.1 * (437.3)
- kulturní průmysl
- kultura
- kulturní akce
- spotřebitelské chování - Česko - 2001-2010
- studie
- CD-ROM

366 - Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele [18]