Odborná vědecká a naučná literatura


Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska

Monika Naďová Krošláková

2020

slovensky

e-book