Odborná vědecká a naučná literatura


Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami

Radomila Soukalová

Rok vydání: 2011

Formát: A5, paperback, 111 stran

Jazyk: česky

Katalogizace:

Soukalová, Radomila
   Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami / Radomila Soukalová. - Zlín : VeRBuM, 2011. - 111 s.
ISBN 978-80-87500-14-9

658.8:316.77 * 378 * 371.1 * (437.3)
- marketingová komunikace
- vysoké školy - Česko
- management školy - Česko
- monografie

378 - Vysoké školy [22]

Prohlížet na slideshare.net