Odborná vědecká a naučná literatura


Vstup slovenských firiem na ruský trh

Vratislav Kozák, Gabriela Voleníková

Rok vydání: 2016

Počet stran: 134

Jazyk: slovensky

V distribuci: e-book