Odborná vědecká a naučná literatura


Nakladatelství VeRBuM

Specializujeme se na odborné texty vědeckého a populárně naučného charakteru. Vydáváme recenzované i nerecenzované publikace, odbornou kvalitu recenzovaných monografií garantuje Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM. Jako doplňkovou činnost vydáváme také poezii a beletrii. Principem našeho konání je malonákladovost - zaměřujeme se na tituly, které vycházejí v počtu několika desítek či stovek kusů, zároveň se snažíme minimalizovat náklady i ve smyslu ekonomickém a být tak nakladatelstvím přátelským k autorům i čtenářům.


Partnerem tohoto webu

jsou stránky Vyplňto.cz - Internetové průzkumy a dotazníky zdarma


Aktuální dotazníky na Vyplňto.cz:

Přehled našich knih

2016

Radim Bačuvčík: Hudba a my: Nákupní chování na trzích kulturních produktů 2015

Radim Bačuvčík a kol.: Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci

Ladislav Hofreiter, Andrea Byrtusová: Indikátory bezpečnosti

Radim Bačuvčík: Spotřebitelské chování: Nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015

Radim Bačuvčík, Lenka Harantová: Sociální marketing

Ladislav Hofreiter: Bezpečnostné prostredie súčasného sveta

Vratislav Kozák, Gabriela Voleníková: Vstup slovenských firiem na ruský trh

Radim Bačuvčík, Lenka Harantová: Sociální marketingové kampaně v Česku II. Bezpečnost a prevence zranění

2015

Peter Štarchoň, Martina Juříková a kol.: Značky a český zákazník

Radim Bačuvčík, Lenka Harantová: Sociální marketingové kampaně v Česku I. Ochrana zdraví

Richard Macků: Instantní, nebo skutečné řešení problému?

Martin Surman: Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské republice

Radim Bačuvčík, Petra Bačuvčíková: Smích v televizní reklamě

Radomila Soukalová: Marketing... je věda kreativní

Pavla Kotyzová, Lenka Harantová: Propagace firmy Baťa do roku 1939

Eva Šviráková a kol.: Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu

Radim Bačuvčík a kol.: Teorie a praxe v marketingové komunikaci

Luděk Lukáš a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management V.

Radim Bačuvčík: Knihy a čtení : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014

Václav Stříteský: Diference ve spotřebním chování mužů a žen : Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů

Cesty marketingových komunikací : sborník prací studentů marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Olga Jurášková: Budování značky prostřednictvím Public relations

2014

Vratislav Kozák, Věra Kozáková: Televizní reklamy českých pivovarů a jejich vnímání

Martina Juříková: Marketing Services. Opportunities and Limits of the Implementation in Czech Firms

Olga Jurášková: Public Relations ... How Relationships Can Create Brands That People Trust

Marcela Göttlichová: Rozhlasová reklama a její recipienti

Luděk Lukáš a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.

Eva Šviráková: Kreativní projektový management

Miroslav Karlíček, Marek Novinský, Radek Tahal a kol.: Role marketingu ve firmách. Hlavní problémy, jejich příčiny a možné cesty řešení

Current challenges of marketing and their application in practice. Scientific articles from the international conference

Hana Šedová, Martina Juříková: Inovace vzdělávacích programů jako prvek stabilizace vyššího odborného školství : studenti a praxe

Radim Bačuvčík: Kulturní život a my

Lenka Harantová: Vnímání sociální reklamy vysokoškolskými studenty

Radim Bačuvčík: Hudba v reklamě

Radim Bačuvčík a kol.: Mládí a zralost v marketingové komunikaci

Pavel Horňák: Kreativita v reklamě

Eva Šviráková a kol.: Kreativní třída : talent vs. bohatství

2013

Radomila Soukalová: Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností

Eva Šviráková (ed.): Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích

Vratislav Kozák, Věra Kozáková: Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Kateřina Vašků: Ó má duše RESTART

Lukáš Gregor: Vzhůru do nekonečna a ještě dál! Poetika studia Pixar

Jiří Svoboda: Agregované sklo v architektuře a designu

Ján Šugár: Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR

Vratislav Kozák, Markéta Kozáková: Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009

Radim Bačuvčík: Hudba v televizní reklamě. Struktura hudební složky reklam v českých televizích

Karol Jakubowicz: Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza

Rodica Theodora Biris: Deutsch für Mediziner - Germana pentru cadre medicale

Radim Bačuvčík a kol.: Globální a lokální v marketingové komunikaci

Luděk Lukáš a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management III.

Radim Bačuvčík: Muzea a galerie. Nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012

Jan Závodný Pospíšil, Vratislav Kozák: Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality

Dagmar Weberová: Proces efektívnej komunikácie a v projektovom manažmente

Lukáš Gregor: Typologie a chování postav ve filmech Walt Disney Company. II. díl, Pixar Studio

Ľudovít Labík: Dramaturgia strihovej skladby

2012

Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák: Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví

Jan Tomandl: Public relations a zpravodajství. Vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii

Silke Gester, Ondřej Koňařík: Lexikalische Germanismen im Walachischen

Petr Jedinák: Profese manažera v organizacích veřejné správy. Charakteristika manažera, zastávané role a vybrané personální činnosti

Jana Svobodová: Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly. Příběh Makulky

Radim Bačuvčík: Divadlo a film. Nákupní chování na trzích kulturních produktů 2011

Jan Koudelka a kol.: Marketingový význam body image

Marek Adamík: Paní mezičasu

Jaroslav Buček: Rola moderátora v masmediálnom dialógu

Radim Bačuvčík a kol.: Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci

Luděk Lukáš a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management II.

Pavla Kovářová a kol.: Trendy v informačním vzdělávání

Radim Bačuvčík: Marketing kultury. Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost

2011

Libor Marek: Die Erfahrung der Moderne im Werk Richard von Schaukals

Olga Jurášková a kol.: Inovace výuky jako faktor zvyšování odborné přípravy studentů VŠ

Radomila Soukalová: Současná role komunikace vysoké školy a cílovými skupinami

Silke Gester: Quo vadis, DaF? Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in der Tschechischen Republik

Michal Kuráž: Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach

Radim Bačuvčík: Kultura jako faktor volného času. Nákupní chování na trzích vybraných volnočasových aktivit 2010

Ludmila Mládková, Petr Jedinák a kol.: Vybrané aspekty systému řízení státních organizací

Petr Jedinák, Ludmila Mládková, Zdeněk Kovařík: Uplatňování manažerských dovedností pro oblast hodnocení ve státních organizacích

Renata Šilhánová: Lexikalische und phraseologische Aspekte der Textsorte Geschäftsbrief

Eva Šviráková: Dynamika projektu. Uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu

Lukáš Gregor: Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company I.

Luděk Lukáš a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I.

Tradiční a nové v marketingové komunikaci (Radim Bačuvčík a kol.)

Radim Bačuvčík: Marketing symfonických orchestrů. Publikum a veřejnost moravských filharmonií

Vratislav Kozák: Budování vztahů se zákazníky. CRM v teorii a praxi

Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací

2010

Marcela Göttlichová, Radomila Soukalová: Současná role vysoké školy při formování občanské společnosti

Radim Brázda: Ethicum

Radim Bačuvčík: Jak posloucháme hudbu? Vztah obyvatel České republiky k hudbě a jejímu poslechu 2009

Alena Podzemná, Petr Stanický: Historie a současnost sklářské tvorby na Zlínsku

Grey Literature Repositories (Petra Pejšová ed.)

Repozitáře šedé literatury (Petra Pejšová ed.)

Žena a muž v marketingové komunikaci (Radim Bačuvčík ed.)

Pavel Horňák: Reklama. teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie

2009

Radim Bačuvčík: Kultura a my. Vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů

Radim Bačuvčík: Nákupní chování obyvatel České republiky na trzích kulturních produktů 2008

2008

Radim Bačuvčík: Divadlo, filharmonie a studenti. Mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí

 


Podporujeme