Odborná vědecká a naučná literatura


Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM

 

Předseda Vědecké redakce:

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 

Členové Vědecké redakce:

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. (City University of Seattle Trenčín/Vysoká škola manažmentu Bratislava)

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Masarykova univerzita v Brně)

doc. Mgr.Art. Jozef Vereš, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Mgr. Milan Banyár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

Statut Vědecké redakce nakladatelství VeRBuM