Odborná vědecká a naučná literatura


Spotřebitelské typologie : nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015

Radim Bačuvčík

2017

česky