Odborná vědecká a naučná literatura


Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management

Lucie Sára Závodná

2018

česky